Uporaba vinjete na mestnih obvoznicah

Ljubljanske obvoznice

Uporaba vinjete na vozilu pri vožnji skozi rondo Tomačevo NI POTREBNA!

Več posameznikov nas je v zadnjem času spraševalo, ali je na obvozni cesti iz smeri Trzina proti rondoju Tomačevo in skozi njegado centra mesta obvezna vinjeta ali ne, zato smo se odločili za uraden odgovor zaprositi DARS.

Z njihove strani smo prejeli naslednji odgovor:

Za obvoznico od Črnuč oz. trzinsko hitro cesto ne potrebujete vinjete, ker ni v našem upravljanju. Jo pa potrebujete za nadaljevanje vožnje po H3 – ljubljanski obvoznici.

V okviru rondoja Tomačevo je predmet nadzora s strani cestninskih nadzornikov DARS d.d. cestninska cesta v nadaljevanju oziroma cestninske ceste pred vstopom na rondo. Vendar vas moramo opozoriti, da nadzor opravljajo tudi druge službe in organi (policija, carina, prometni inšpektorat).

Cestninski nadzorniki DARS d.d. na samem krožišču Tomačevo ne izvajajo cestninskega nadzora. Torej, če na vaši poti ne zapeljete na severno obvoznico Ljubljane oz. H3 vas nadzorniki ne bodo ustavili. Za servisne ceste ob obvoznici vinjete ne potrebujete.

Mariborske obvoznice

Po e-pošti kroži e-mail, katerega vsebina razlaga da na obvozni cesti po Mariboru uporaba vinjete ni potrebna. Tudi za ta odgovor smo poprosili DARS in ugotovili, da vsebina tega e-maila samo delno drži:

S strani DARS-a smo prejeli naslednji odgovor:

Na območju Maribora vinjeto potrebujete za spodaj naštete odseke: E59 Šentilj – Pesnica (Maribor),H2 Pesnica – Slivnica in nova vzhodna obvoznica Pesnica – Slivnica ter avtocestni odsek od Slivnice do Dražencev.Vinjeta je potrebna na odseku med krožiščem Pesnica (vključno s krožiščem) ter do križišča s Ptujsko cesto, od tam do razcepa Slivnica pa ne, ker so vinjetne (in samo na njih tudi poteka cestninski nadzor) samo avtoceste in hitre ceste, ki so v upravljanju DARS d.d.; v pokritem vkopu do priključka na avtocesto v Slivnici torej vinjeta ni potrebna.

Torej na kratko; za odsek Pesnica pri Mariboru – Pesniški rondo- obvoznica Maribor vinjeta JE potrebna, za cesto Tržaška – Ptujska cesta – Tezno vinjeta NI potrebna V Mariboru vinjete ne potrebujete na Tržaški cesti (mimo Rutarja in Obi-ja), ter potem naprej mimo Baumaxa.

Uporaba vinjet je obvezna za avtoceste in hitre ceste v upravljanju DARS d.d. (A1, A2, A3, A5, H2, H3, H4, H5). Takoj, ko zapeljete na avtocesto ali hitro cesto morate imeti veljavno vinjeto.”